werkvloer-bg-2

Iedere organisatie wordt geconfronteerd met verlies op de werkvloer. Ingrijpende persoonlijke verliezen en verliezen vanuit professioneel perspectief. Het rouwen bij al deze vormen van verlies heeft direct invloed op de totale effectiviteit en het welbevinden van medewerkers, teams en cliënten. Voor management, zorgprofessionals, arbeidsdeskundigen, loopbaanbegeleiders en human resource medewerkers welke oog in oog komen te staan met verlieservaringen op de werkvloer biedt  Dapper & Coen professionele begeleiding. Deze professionele begeleiding biedt een handvat om vanuit theoretische en praktische inzichten op het gebied van rouw en verlies het eigen handelen op de werkvloer te vergroten.

Dapper staat voor die organisatie of instelling welke oog in oog durft te gaan staan met de impact van rouw en verlies situaties op de werkvloer. Als werkgever en professional wordt erkenning geboden voor

de ingrijpende verlieservaring(en) welke zichtbaar en onzichtbaar op de werkvloer aanwezig zijn. Motivatie, inzet en effectiviteit zijn kwetsbaar. &Coen biedt hierbij de professionele begeleiding. De begeleiding wordt ingezet vanuit educatie en bewustwording. Naast een maatwerkbegeleiding kan de workshop  Zo werkt het persoonlijk verlies op de werkvloer of de workshop Verlies in Zicht hierbij ingezet worden.
Centraal in de begeleiding staat het inzicht wat verlies en rouw op de werkvloer betekent en de impact hiervan op uw medewerkers, uw organisatie en de cliënten. Er wordt Onderzocht welke steunbronnen binnen of buiten uw organisatie voor de specifieke situatie ingezet kunnen worden. Duidelijk zal worden dat het bieden van Erkenning voor wie of wat er verloren is van groot belang is. Vanuit het duale proces model wordt er een theoretisch kader geboden waarbij er een beter beeld ontstaat in het Normaliseren van rouw gedragingen.