intervisie-bg
development-icon

Tijdens de intervisie staat het leren als professional van en met elkaar centraal.De professional doet een beroep op de collega’s aan de hand van werkgerelateerde vraagstukken. Door meer inzicht te krijgen op het eigen handelen en het gedrag ontstaat er voor iedere intervisiedeelnemer vergroting van de professionele effectiviteit en reflectie om tot persoonlijke groei te komen. Hierbij worden opvattingen en overtuigingen welke in het werk vaak onbewust een rol spelen duidelijk en kunnen er alternatieven voor nieuw handelen ontwikkeld worden.