werkvloer-bg-2

Deze workshop is bestemd voor professionals en vrijwilligers werkzaam binnen de zorg of maatschappelijke ondersteuning. Er wordt hen inzicht en kennis geboden over de complexiteit van verlies. Door de verkregen inzichten worden de deelnemers in staat gesteld hun professioneel handelen te vergroten en kunnen zij hiermee de juiste hulp bieden of inzetten voor de cliënt en zijn omgeving. Tijdens de workshop wordt er betekenis gegeven aan verlies in verbinding met de missie van de organisatie. De medewerker krijgt inzicht over zijn eigen perceptie van verlies en de invloed daarvan op het professioneel handelen. Daarnaast leert de medewerker vanuit de perceptie van de cliënt te kunnen kijken en luisteren. Hierdoor wordt duidelijk in welke mate de perceptie van verlies van invloed is op het gedrag en de beleving van cliënt. Naast de verkregen inzichten zal de medewerker theoretische kennis verkrijgen vanuit de (vernieuwde) visie van Verlies, het Duale Proces Model (Stroebe&Schut).